کتاب فاخر “یزد از نگاه دیگر” به علت بررسی همه جانبه خود، اخیرا به عنوان منبع راهنمای گردشگری صوتی با هدف معرفی  ده بنای شاخص یزد، در سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی  و گردشگری استان یزد شناخته شد.

راهنمای صوتی گردشگری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =