یزد از دیدگاه مولفان

یزد شهری است برخاسته از دل کویر.

زیر فشار چرخ زمان، با اینکه پیر تاریخ شده، همچنان استوار است و پایدار.

با عشق به خالق سبحانش و همت مردمان بلندطبعش، با وجود آمدوشدها و چرخش حکومت‌ها و فرمانروایان در طول تاریخ پُرفرازونشیب ایران، فرهنگ بومی‌اش را سینه‌به‌سینه و نسل‌به‌نسل حفظ کرده است.

این‌چنین فرهنگی غنی را به‌امانت، برای آیندگان به ارمغان نهاده است که هنوز بافت سنتیِ آن را چونان موزه‌ای زنده و پویا می‌توان به‌وضوح دید.

این فرهنگ دستاورد مردان و زنان خسته‌ای است که با هنر بوم‌آور کویر آشنا شده و آثاری زیبا خلق کرده‌اند که این شهر را بزرگ‌ترین معماری خشتی جهان ملقب نموده است. هنوز صدای زیروبَم کوبه‌ها، بوی شیرینی سنتی، طرح‌های زیبای ترمه و کارگاه‌های سنتی دارایی… خبر از شهری کهن می‌دهد. این دیار در سوز سینۀ ستبرش، داستان‌هایی شنیدنی از روزگاران دارد که از هر زاویه بنگری، زیباست و دل‌نشین.

خداوندا نگهدار از زوالش.

سمانه خبیری – سید علیرضا لسان

زمستان 1393