a0901e32-6e34-48e9-88f9-2ad8128d64f5 (1)

یزد دیروز

در این مجموعه دکتر جلال گلشن آداب و رسوم و رخدادهای  تاریخی شهر يزد را به صورت مستند، تقريبا از سال 1310ش تا 1357 ش (دوران پهلوی)و گاه تا  سال 1383 ش با قلمی ساده و جذاب روایت کرده است.چنانچه دكتر گلشن در مقدمه کتاب(ص52) نوشته است : “‌اما يزد ديروز که اکنون در دسترس دوستداران تاريخ يزد است، مقدمه‌اي با لب انتقاد نمي‌نويسم، من دلم مي‌خواهد وضعيت معشيت، آداب و رسوم جامعه را بنويسم تا آيندگان اگر اين کتاب را بخوانند، خود را در محيط جامعه امروزي يا ديروزي که من نقل مي‌کنم، ببينند. خلاصه اگر گردش ماه و خورشيد و شب و روز هر کهنه‌اي را نو و هر نويي را کهنه مي‌کند، اينها از بين نرود و اين دانستني‌ها و گفته‌ها زير خاک مدفون نشود، شايد يک روزي به درد اجتماع بشري بخورد و مورد مقايسه با هر زمان ديگر در آينده قرار گيرد.”

این مجموعه شامل،پانزده فصل به قرار زير است: ساختمان‌ها، ميدان‌ها و اسکلت يزد / فرهنگ و مدارس يزد / شعرا و نويسندگان / زندگي اجتماعي مردم يزد و آداب و رسوم آنها / بهداشت يزد و اطبا / لباس و پوشاک زنان و مردان / روحانيت در زمان رضاخان و دوره محمدرضا / حکومت و انتخابات مجلس / کشاورزي و وضع کشاورزان يزدي / نوروز، اعياد مذهبي و ملي و مراسم عروسي در يزد / کسب و کارهايي متداول در يزد / وقف، وصايا و نذورات نزد يزدي‌ها / موسيقي و خوانندگي در يزد/ پول‌هاي رايج و قيمت اجناس، املاک و اشياء/ دخمه‌هاي زرتشتيان، گورستان کليمي‌ها و در نهایت با سه قسمت :اندرز، بي‌درز سه گانه/ گزيده اشعار/ نقاشي‌ها، اسناد و تصاوير به پایان میرسد.

يزد ديروز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − ten =