نگارش هایی درباره یزد

نگارش هایی درباره یزد

نگارش هایی از فرزانگانی که در جهانی شدن بافت تاریخی شهر یزد از جنبه های متفاوت ، دستی داشته اند

یزد از دیدگاه مولفان

یزد از دیدگاه مولفان

یزد از دیدگاه مولفان یزد شهری است برخاسته از دل کویر که زیر فشار چرخ زمان، با اینکه پیر تاریخ شده، همچنان استوار است و بر تارک میراث بشر میدرخشد

دیباچه

دیباچه

کتاب یزد از نگاه دیگر دستمایه خوبی است تا زمینه ای برای مطالعه علاقه مندان در باب این میراث جهانی باشد

درباره کتاب یزد از نگاه دیگر

مجموعه یزد از نگاه دیگر، که حاصل چند سال کار و تحقیق مداوم و توان فرساست، سعی شده است که با استفاده از روش تحقیق میدانی ، کتابخانه ای و مصاحبه ای از افراد فرزانه و کارشناسان با تجربه گزیده ای از دانستی های نو ، علمی و مستند در باب ده بنای شاخص یزد به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شود. ده بنای شاخص یزد(که هر ساله بیشترین آمار گردشگری را دارند) عبارتند از: قبه(بقعه)12 امام ، مسجد جامع کبیر یزد، مدرسه ضیاییه(زندان اسکندر)، مجموعه امیرچقماق، دخمه زرتشتیان، باغ دولت آباد، خانه لاری ها، خانه کلاهدوزها(موزه آب)،آتشکده، موزه(قصر )آیینه و روشنایی. با عنایت پروردگار، این مهم محقق شد و اثری علمی، کارشناسی و قابل فهم برای کلیه اقشار با کیفیت بالا و قیمت مناسب تهیه شده است.

یزد از نگاه دیگر

About Yazd from another Perspective

"Yazd from another Perspective" has attempted to collect a selection of knowledge and studies on ten major buildings of the historic city of Yazd by benefitting from experienced people and experts’ knowledge and guide. The ten major buildings are: Tomb of Twelve Imams, Grand Jame Mosque of Yazd, Ziaiyeh School (Eskandar’s Prison), Amir Chaqmaq Complex (Amir Chakhmaq), Dakhma-e-Zartoshtian (Tower of Silence), Dolatabad Garden, Lari Mansion, Yazd Water Museum, Zoroastrian Fire Temple and museum of Mirrors and Lighting.